Hus i byggsats är ett kvalitativt och snabbt sätt att bygga hus på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen

Hus i byggsats är ett kvalitativt och snabbt sätt att bygga hus på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Prefabricerade stomsystem och husstommar är ett modern sätt att bygga nytt hus. Dessa hus i byggsats har hög kvalitet och ett snabbt sätt att bygga på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. I fabriken tillverkar vi alla typer av trähuselement som väggblock, väggelement, träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter. När vi bygger gör vi det enligt våra uppdragsgivares önskemål och ritningar. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i stora, varma och torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all hustillverkning

Väggblock och väggelement

Väggblock och väggelement
Husdelar tillverkas i färdiga moduler som byggs samman som ett lego. På Husfabrik Jämtland tillverkar vi alla typer av trähuselement, träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter

Husdelar tillverkas i färdiga byggdelar som byggs samman som ett lego. På Husfabrik Jämtland tillverkar vi alla typer av trähuselement, träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter. När vi bygger gör vi det enligt våra uppdragsgivares önskemål och ritningar. Med konstruktörer på plats så kan vi ta oss an alla typer av projekt från enstaka hus till serieproduktion för fastighetsutvecklare. Vi är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat. Montaget av både väggblock och moduler resulterar i färdiga huskroppar som är säkra för väder och vind

Vanliga frågor

Hur lång tid tar ett husmontage?

Att bygga hus behöver inte vara så komplicerat om du väljer att montera skräddarsydda husdelar som exempelvis färdigbyggt golv, tak eller väggar. I vår husfabrik i Jämtland kan vi tillverka dina husdelar exakt utifrån dina specifikationer, behov och önskemål. Vi kan utföra husbyggnationer men även tillverka prefabricerade husdelar. När du ska bygga hus i Jämtland finns det möjlighet att använda sig av färdiga husdelar så att du snabbt kan resa ditt hus. Med hjälp av skräddarsydda moduler får du exakt det utseende du önskar. Vi tillverkar huskomponenter som är enkla att tillverka, transporter och montera. Vi utbildar byggare och privatpersoner i montage på Husfabriken i Jämtland. I alla beställningar ingår även ritningar och montageanvisningar som är enkla att följa. Med kranbil så beräknas montaget ta 1-2 dagar

Vilka installationer ingår i ett husskal?

Om du planerar att sätta in fönster och dörrar i byggnaden så kan vi förbereda dessa öppningar i vår fabrik. Vi levererar även fönster och dörrar som levereras löst tillsammans med byggsatsen. Vi reglar upp för fönster och dörrar på husfabriken. Vi har även möjlighet att montera färdigt inne på husfabriken
Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel

– Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador
– För kunderna innebär modulbygge ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras
– Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd och bidrar till ett torrare byggande. Vi monterar huset på en eller ett par dagar

Kan man tillverka hus på egna ritningar eller befintliga bygglov?

Vi kan använda dina befintliga ritningar för att göra väggblock och väggelement. Sedan tar vi in dessa och tillverkar med precis samma metoder som i vår serieproduktion. Vi har konstruktörer på plats som kan göra blockritningar så att de helt matchar det som redan har. Har ni ett bygglov så är det inga problem att anlita oss att bygga huset enligt detta. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Från arkitektens ritningar utvecklar vi projektritningar, konstruktionsritningar som är helt anpassade för en smidig byggprocess i fabriken men också för ett smidigt montage på plats. Vi färdigställer vi husens element och sektioner i den ordning de ska monteras och levererar paketen på lastbil montageordning. Vi inkluderar manualer och håller utbildningar för montagepersonal på plats i Husfabriken. De flesta av våra byggnader bygger på ett och samma modulsystem med upp till 9 meters väggblock. Vi har våra egna konstruktörer på plats för att att anpassa alla ritningar till vår produktion. Det som skiljer byggnaderna åt är bredd, längd, vägghöjd och taklutning