Hustillverkare i Jämtland. Husleverantör för hela Sverige
Hustillverkare i Jämtland. Husleverantör för hela Sverige

Prefabricerat trähus som väggblock eller husmoduler. Husfabrik Jämtland projekterar och producerar kvalitetshus i trä. Husfabriken är välrustad för serieproduktion av såväl som enstaka arkitektritade hus. Alla hus vi producerar är väl förberedda för montage på plats. Vi ger dig alltid möjligheten att själv välja vilket färdigställande du önskar, bara byggsats, monterad husstomme eller nyckelfärdigt. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga väggblock med svenska trämaterial och konstruktion. Vi finns i Jämtland mitt mellan Sundsvall och Östersund

Kompletta trästommar, blocksystem och byggsystem

Kompletta trästommar som blocksystem och byggsystem
Kompletta trästommar som blocksystem och byggsystem. Modern hustillverkning som ett mer kvalitetssäkrare och kostandseffektivt sätt att tillverka trähus

Prefabricerade husstommar är ett modern sätt att bygga nytt hus. Dessa hus i byggsats har hög kvalitet och ett snabbt sätt att bygga på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. I fabriken tillverkar vi alla typer av trähuselement som träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter. När vi bygger gör vi det enligt våra uppdragsgivares önskemål och ritningar. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i stora, varma och torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all hustillverkning

Nyproduktion, konstruktion och byggprojektering

Nyproduktion av Trähus
Nyproduktion av Trähus. Hustillverkningen sker inomhus på fabrik i Jämtland

När du ska bygga hus i Jämtland kan du välja mellan att bygga ditt hus i så kallat lösvirke eller så kan du beställa prefabricerade husdelar som sedan snabbt kan monteras på plats. Vi är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat. När man beställer prefabricerade husdelar går det att få både standardformat men även skräddarsydda husdelar utifrån sina önskemål med våra egna konstruktörer på plats

  • Nyproduktion villor, fritidshus, fjällhus och fjällstugor
  • Nyproduktion av maskinhallar och garage
  • Byggnation av mindre industribyggnader

Blocksystem av väggblock

Blocksystem och väggblock
Modern hustillverkning med blocksystem och väggblock

Att bygga hus behöver inte vara så komplicerat om du väljer att montera skräddarsydda husdelar som exempelvis färdigbyggt golv, tak eller väggar. I vår husfabrik i Jämtland kan vi tillverka dina husdelar exakt utifrån dina specifikationer, behov och önskemål. Vi kan utföra husbyggnationer men även tillverka prefabricerade husdelar. När du ska bygga hus i Jämtland finns det möjlighet att använda sig av färdiga husdelar så att du snabbt kan resa ditt hus. Med hjälp av skräddarsydda moduler får du exakt det utseende du önskar. Vi tillverkar huskomponenter som är enkla att tillverka, transporter och montera. Leverans som byggsats eller monterad stomme

Byggsystem och husvolymer

Byggsystem och husvolymer
Hustillverkning med byggsystem och husvolymer

Husdelar tillverkas i färdiga moduler som byggs samman som ett lego. På Husfabrik Jämtland tillverkar vi alla typer av trähuselement, träregelväggar, utfackningsväggar, bjälklag och takkassetter När vi bygger gör vi det enligt våra uppdragsgivares önskemål och ritningar. Med konstruktörer på plats så kan vi ta oss an alla typer av projekt från enstaka hus till serieproduktion för fastighetsutvecklare. Vi är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat. Montaget av både väggblock och moduler resulterar i färdiga huskroppar som är säkra för väder och vind

Modern hustillverkning för nyproduktion

Du kan såklart välja om du vill ha ditt hus helt nyckelfärdigt eller om du bara vill ha “skalet”. Merparten av våra beställningar är på husstommar med vädersäkring. Detta innebär att vi tillverkar huset på fabriken, gjuter husgrunden och sedan monterar det. Vi sätter på tak och takpapp före överlämningen. Huset är nu vädersäkrat och du kan färdigställa själv eller med hjälp av hantverkare. Ett kostandseffektivt alternativt till nyckelfärdigt. Stor kunskap om material och moderna tekniker är viktigt för oss. Vi har egna konstruktörer och arkiteker på plats som snabbt kan göra justeringar på befintliga ritningar. Detta utan att göra avkall på form eller funktion. Att köpa in närproducerat virke och material är inte alltid billigast men för framtiden innebär det att vi värnar vår miljö. Serieproduktion av såväl som enstaka arkitektritade hus. Alla hus vi producerar är väl förberedda för montage på plats.

Montage av husbyggsatser

När vi är klara med dina husdelar så bestämmer vi en leveransdag då vi transporterar ut dina färdiga husdelar till platsen och utför monteringen. I samband med monteringen använder vi kranbil för att lyfta modulerna på plats där de sedan förankras i din husgrund och med de andra modulerna. Montering av färdiga husdelar går snabbt och redan samma dag kommer ditt hus att bi väder-tätt. Därefter kan arbetet med att lägga tak och slutförandet av de olika byggmomenten utföras. Utöver att vi kan tillverka dina husdelar kan vi också hjälpa dig med hela entreprenaden så att du får ett nyckelfärdigt hus till rättvisa priser.

Prefabricering jämfört med lösvirke

Det finns flera fördelar med att använda sig av färdiga husdelar för sitt husbygge i Jämtland framför att bygga huset med lösvirke. Några av dessa är bland annat tiden att uppföra huset, ekonomin och kvalitet. När man använder färdiga husdelar så påverkas man inte av väder och vind. Husdelarna tillverkas i anpassade fabriker av hantverkare som har en stor kunskap inom husbyggnationer. När husdelarna är klara så levereras dessa till platsen och monteras ihop med hjälp av en kran så att huset blir helt väder-tätt redan samma dag. När du beställer husdelar för ditt husbygge i Jämtland har du möjlighet att själv bestämma storlek, utseende, byggmaterial isolering och mycket annat. Det gör att du kan skräddarsy dina husdelar så att de blir exakt utifrån dina önskemål. Eftersom husdelarna tillverkas under optimala förhållanden så blir kvalitén ofta bättre än då dessa byggs av lösvirke på plats. När man ser till priset så blir ett husbygge i Jämtland med färdiga husdelar billigare än att bygga i lösvirke eftersom tillverkningen av husdelar inte påverkas av yttre faktorer.

Fördelar med prefabhus

Varje hus produceras inomhus, i klimatsäkrad miljö. Fördelarna är många, men framför allt blir produktionen av varje hus smidig, snabb och kostnadseffektiv. Oavsett storlek i projektet följer de i stort sett samma process i produktionsprocessen. Vi tillverkar väggblock efter befintliga ritningar och bygglov. Vi tar fram anpassade blockritningar på befintliga ritningar. Förenklar beställning vid serietillverkning och driver egen tillverkning i Jämtland

  • Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel
  • Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador
  • För kunderna innebär modulbygge ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras
  • Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd och bidrar till ett torrare byggande
    Vi monterar huset på en eller ett par dagar