Hustillverkning - Prefab Husstomme, Byggsats Hus

Hus i byggsats är ett kvalitativt och snabbt sätt att bygga hus på. Hela hus konstrueras med färdiga delar av husstommen. Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet att leverera olika modeller av trähus från kompletta till enstaka husblock. Alla husblock kan tillverkas efter kundens eller våra ritningar. Vi jobbar hela tiden med att anskaffa ny och kompletterande utrustning för att på det viset fortsätta att öka vår flexibilitet och tillgänglighet. Tillverkningen sker inomhus i stora, varma och torra hallar. Det innebär hög kvalitet på all blocktillverkning. Stor kunskap om material och moderna tekniker är viktigt för oss. Att köpa in närproducerat virke och material är inte alltid billigast men för framtiden innebär det att vi värnar vår miljö

Väggblock med fönstermontage
Husstomme som prefab
Fönstermontage på väggblock

Fastighetsutveckling för Markägare

Konstruktion för blockproduktion

Egna Konstruktörer för befintliga Bygglov

Från arkitektens ritningar utvecklar vi projektritningar, konstruktionsritningar som är helt anpassade för en smidig byggprocess i fabriken men också för ett smidigt montage på plats. Vi färdigställer vi husens element och sektioner i den ordning de ska monteras och levererar paketen på lastbil montageordning.
Husstommar prefab

Fördelar Prefab Husstomme och Byggsats Hus

  • Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel
  • Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador
  • För kunderna innebär modulbygge ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras
  • Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd och bidrar till ett torrare byggande
    Vi monterar huset på en eller ett par dagar

Montagemanualer och Utbildningar för montage

Vi inkluderar manualer och håller utbildningar för montagepersonal på plats i Husfabriken

Kontakta oss

Följ oss på Facebook